Om

Mandag d. 18. maj 2020

 

Tarup Gamle Præstegård er fortsat påvirket af corona-virus / COVID-19.

Vi har siden den 12. marts været lukket pga. Covid-19 og vi har nu påbegyndt en gradvis genåbning.

Vi skal overholde Sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til denne sårbare brugergruppe, hvilket betyder at vi til en start kun kan tilbyde en tredjedel af brugergruppe en plads. Konsekvensen er også at præstegården er blevet delt ind i mindre og lukkede enheder. Til hver enhed vil der være knyttet den samme gruppe af brugere og de samme medarbejdere hen over ugen. Aktiviteterne vil i højere grad end tidligere være lagt an på socialt samvær. Der vil ingen fælles aktiviteter være.

 

Vi kan desværre ikke sige noget om hvornår hverdagen bliver normal på Tarup Gl. Præstegård, og derfor heller ikke, hvornår vi åbner for alle brugerne.

 

Hvis du har spørgsmål, kan vi træffes på telefon: 63 75 60 70   

 

Pas godt på jer selv og hinanden.