Om

Torsdag d. 18. juni 2020

Hverdagen på Tarup Gamle Præstegård er fortsat påvirket af corona-virussen / COVID-19 situationen.

Vi lukkede for alle aktiviteter den 12. marts, men er siden den 18. maj påbegyndt en gradvis genåbning af vores aktivitets- og samværstilbud.

Vi skal fortsat overholde Sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til vores sårbare brugergruppe, hvilket betyder at vi i dag kun kan tilbyde godt og vel 2/3-del af den samlede brugergruppe en plads. Hovedparten af den sidste 1/3-del af brugergruppen på Tarup Gl. Præstegård er i dag vurderet til at være særlig sårbare, og en mindre del ønsker ikke tilbuddet førend hverdagen bliver ”normal” igen.

Konsekvensen af Sundhedsmyndighedernes krav er også, at præstegården i dag er blevet delt ind i mindre og lukkede enheder. Til hver enhed er der knyttet den samme gruppe af brugere og de samme medarbejdere hen over ugen, og aktiviteterne er i højere grad end tidligere lagt an på et socialt samvær. Der er ingen fælles aktiviteter i øjeblikket.

I forhold til de planlagte sommer- og efterårsarrangementer er disse aflyst indtil videre.

Vi kan desværre ikke sige noget om hvornår hverdagen bliver ”normal” på Tarup Gl. Præstegård igen, og derfor heller ikke, hvornår vi åbner op for den sidste 1/3-del af brugerne.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan vi træffes på telefon: 63 75 60 70.

Pas fortsat godt på jer selv og hinanden.