Den selvejende institution

Tarup Gl. Præstegård er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Tarup Gl. Præstegård er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Odense Kommune der tilbydes 42 fuldtidspladser. Andre kommuner køber også pladser på centeret.

At Tarup Gl. Præstegård er en selvejende institution betyder at institutionen er økonomisk og juridisk selvstændig. Den selvejende institution ejer bygningerne. Bestyrelsen er øverste myndighed, og den daglige ledelse varetages af forstanderen.

Vedtægter

Vedtægterne for den selvejende institution Handicapcenteret, Tarup Gl. Præstegård findes her: Vedtægter

Bestyrelsen

Bestyrelsen for den selvejende institution Tarup Gl. Præstegård er den øverste myndighed, økonomisk såvel som juridisk.

Bestyrelsen er sammensat af 8 repræsentanter. Der er to medlemmer udpeget af Dansk Handicap Forbunds Odense afdeling, en udpeget af Danske Handicaporganisationers Odense afdeling og to politikere udpeget af Odense Byråd. Herudover er der udpeget to medlemmer af Bestyrelsen for Tarup Gl. Præstegård og endelig en medarbejderrepræsentant, der er næstformand i MED-udvalget. Forstanderen deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær.

Navn

Valgt af /Udpeget af

Gitte R. Reckendorf Nielsen, formand

Dansk Handicap Forbund

Nina Breilich, næstformand

Danske Handicaporganisationer

Dorthe Nybo Madsen

Dansk Handicap Forbund

Hanne Hasselbalch Odense Byråd
Per Nansted Odense Byråd

Peter Rod

Bestyrelsen for Tarup Gl. Præstegård

Helle Vibeke Carstensen

Bestyrelsen for Tarup Gl. Præstegård

Anette Brøndsted

Medarbejderne på Tarup Gl. Præstegård

Opdateret 27.04.2022