Den selvejende institution

Tarup Gl. Præstegård er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Odense Kommune, der tilbydes 42 fuldtidspladser. Andre kommuner køber også pladser på centeret.

 

Som selvejende institution er Tarup Gl. Præstegård økonomisk og juridisk selvstændig. Den selvejende institution ejer bygningerne. Bestyrelsen er øverste myndighed, og forstanderen varetager den daglige ledelse.

Vedtægter
Vedtægterne for den selvejende institution Handicapcenteret, Tarup Gl. Præstegård findes her: Vedtægter

Bestyrelsen

Bestyrelsen for den selvejende institution Tarup Gl. Præstegård er den øverste økonomiske og juridiske myndighed.

Bestyrelsen er sammensat af 8 repræsentanter:

·       2 udpeget af Dansk Handicap Forbunds Odense afd.

·       1 udpeget af Danske Handicaporganisationers Odense afd.

·       2 politikere udpeget af Odense Byråd.

·       2 udpeget af bestyrelsen for Tarup Gl. Præstegård

·       1 medarbejderrepræsentant, der er næstformand i MED-udvalget.

 

Forstanderen deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær.

Navn

Valgt af /Udpeget af

Gitte R. Reckendorf Nielsen, formand

Dansk Handicap Forbund

Nina Breilich, næstformand

Danske Handicaporganisationer

Dorthe Nybo Madsen

Dansk Handicap Forbund

Hanne Hasselbalch Odense Byråd
Per Nansted Odense Byråd

Peter Rod

Bestyrelsen for Tarup Gl. Præstegård

Helle Vibeke Carstensen

Bestyrelsen for Tarup Gl. Præstegård

Anette Brøndsted

Medarbejderne på Tarup Gl. Præstegård

Opdateret 02.04.2024