Den selvejende institution

Tarup Gl. Præstegård er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Tarup Gl. Præstegård er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Odense Kommune der tilbydes 42 fuldtidspladser. Andre kommuner køber også pladser på centeret.

At Tarup Gl. Præstegård er en selvejende institution betyder at institutionen er økonomisk og juridisk selvstændig. Den selvejende institution ejer bygningerne. Bestyrelsen er øverste myndighed, og den daglige ledelse varetages af forstanderen.

Vedtægter

Vedtægterne for den selvejende institution Handicapcenteret, Tarup Gl. Præstegård findes her: Vedtægter

Bestyrelsen

Bestyrelsen for den selvejende institution Tarup Gl. Præstegård er den øverste myndighed, økonomisk såvel som juridisk.

Bestyrelsen er sammensat af 8 repræsentanter. Der er to medlemmer udpeget af Dansk Handicap Forbunds Odense afdeling, en udpeget af Danske Handicaporganisationers Odense afdeling og to politikere udpeget af Odense Byråd. Herudover er der udpeget et medlem af Støttefonden for Tarup Gl. Præstegård og to medlemmer af Bestyrelsen for Tarup Gl. Præstegård og endelig en medarbejderrepræsentant, der er næstformand i MED-udvalget. Forstanderen deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær.

Navn

 

Valgt af /Udpeget af

Birthe Bjerre, formand

 

Danske Handicaporganisationer

Gitte R. Reckendorf Nielsen, næstformand

 

Dansk Handicap Forbund

Dorthe Nybo Madsen

 

Dansk Handicap Forbund

Gitte Muhlig   Odense Byråd
Dorthe Topp Larsen   Odense Byråd

Cornelis ten Veen

 

Støttefonden for Tarup Gl. Præstegård

Peter Rod

 

Bestyrelsen for Tarup Gl. Præstegård

Helle Vibeke Carstensen  

Bestyrelsen for Tarup Gl. Præstegård

Anette Brøndsted

 

Medarbejderne på Tarup Gl. Præstegård