Tarup Gamle Præstegård

Historien og de fysiske rammer

Tarup Gl. Præstegård blev opført i 1777, og ombygget i 1983.

Historien om Tarup Gl. Præstegård starter i 1816 med Pastor Nicolaj Brummer, hvor den gamle fæstegård i Tarup skulle omlægges til præstegård for pastoren. Før dette kunne sættes i værk, blev der igangsat et stort renoveringsarbejde, som først stod færdigt i 1834. Arbejdet omfattede ikke kun bygningerne, men også de omkringliggende skove og marker.

I 1870’erne blev det meste af jorden solgt fra. Ansættelsesforholdet af præstestaben blev fuldt overtaget at staten og fortsatte sådan ind til 1933, hvor den daværende præstefamilie fraflyttede den gamle præstegård, til fordel for en præstebolig meget tættere på Pårup kirke.

Efterfølgende blev bygningerne overtaget af en velhavende Odensefamilie, der nænsomt renoverede bygningerne til gammel stil. I 1964 blev noget af bygningerne udsat for påsat brand, som siden blev genopbygget ved frivillig arbejdskraft.

Tarup Gl. Præstegård blev oprindeligt købt i 1966 af Vanføreforeningen og Lungeforeningen Boserup Minde. Den 01.05.1967 startede stedet op og har gennem årene udviklet sig til det aktivitets- og samværstilbud for senhjerneskadede, som vi kender i dag.

De fysiske rammer

Tarup Gl. Præstegård er i dag en velholdt fredet 3-længet gård med bindingsværk og stråtag. Præstegården har et bebygget areal på 623 m² er beliggende på en grund på 14.345 m².

Hovedbygningen og de tre længer er indrettet med forskellige aktivitetsrum, såsom motionsrum, IT-værksted, træ-, keramik-, og glas-værksted. Yderligere forefindes der et kontor i en af længerne. I hovedbygningen ligger den store café, som det primære samlingssted. Her er også tilknyttet et stort køkken. 

Rundt om bygningerne ligger en stor park med terrasser, frugttræer, blomsterbede, drivhus og værksted. Omgivelserne inviterer til afslapning og ro.

Der er gode parkeringsforhold på stedets parkeringsplads.