Medarbejdergruppen

Medarbejdergruppen er sammensat som et tværfagligt team.

Socialfaglige medarbejdere                                                                                                                             

Der er ansat 11 socialfaglige medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde:

Over en årrække er socialfaglige medarbejdere blevet opgraderet i forhold til den neurofaglige indsats i arbejdet med voksne senhjerneskadede. Dette er sket gennem en systematisk faglig opkvalificering og uddannelse af disse medarbejdere. Der tilbydes supervision af en neuropsykolog i forhold til problemområder og strategier. Medarbejderne får undervisning i at håndtere de faglige vanskeligheder, som de møder i praksis. Hvert år deltager én medarbejder på årskursus/efteruddannelse i tværfaglig neuropædagogik med særlig henblik på voksne med erhvervet hjerneskade. Den enkelte medarbejder har ansvar for, at borgerne tilbydes aktiviteter og samvær ud fra borgerens ønske og behov.

  • 5 Pædagoger
  • 1 Pædagog / håndarbejdslærer
  • 2 Ergoterapeuter
  • 1 Social- og sundhedsassistent
  • 1 Tømrer/ håndarbejdslærer

Anne Dorte Krebs

 

Anne Mette Beuschau

Anette Brøndsted

Birgitte Bjerre Christiansen

Gitte Petersen

Henrik Nielsen

 

Ny medarbejder

Louise Dejgaard Hermann

Ny medarbejder


Donny Holst


Stine Amalie Muurholm

Café medarbejder                                                         Teknisk servicemedarbejder

1 Husassistent (Flex-job)                                             Pedelmedhjælper (Flex-job)

Lisbeth Andersson

Esben Dahl

Teknisk- administrative medarbejdere

  • 1 kontorassistent med ansvar for den daglige økonomi og administration.

Henrik Bodekær

 

Ledelse

  • 1 forstander med overordnet ansvar for faglighed, personaleledelse, trivsel, arbejdsmiljø og økonomi/regnskab.

Bodil Mærsk