Medarbejdergruppen

Medarbejdergruppen er sammensat som et tværfagligt team.

Socialfaglige medarbejdere                                                                                                                             

Der er ansat 11 socialfaglige medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde:

Over en årrække er socialfaglige medarbejdere blevet opgraderet i forhold til den neurofaglige indsats i arbejdet med voksne senhjerneskadede. Dette er sket gennem en systematisk faglig opkvalificering og uddannelse af disse medarbejdere. Der tilbydes supervision af en neuropsykolog i forhold til problemområder og strategier. Medarbejderne får undervisning i at håndtere de faglige vanskeligheder, som de møder i praksis. Hvert år deltager én medarbejder på årskursus/efteruddannelse i tværfaglig neuropædagogik med særlig henblik på voksne med erhvervet hjerneskade. Den enkelte medarbejder har ansvar for, at borgerne tilbydes aktiviteter og samvær ud fra borgerens ønske og behov.

  • 5 Pædagoger
  • 1 Pædagog / håndarbejdslærer
  • 2 Ergoterapeuter
  • 1 Social- og sundhedsassistent
  • 1 Tømrer/ håndarbejdslærer
  • 1 Murer/ pædagogiskassistent

Stedfortræder

Anne Dorte Krebs

 

Pædagog

Anne Mette Beuschau

Pædagog

Anette Brøndsted

Ergoterapeut

Birgitte Bjerre Christiansen

Pædagog

Gitte Petersen

Tømrer/Håndarb

Henrik Nielsen

Social/Sundshj

Louise Dejgaard Hermann

Pædagog

Donny Holst

Ergoterapeut

Stine Amalie Muurholm

Pædagog

Lasse Hjort Mortensen

Pæd.assistent

Andreas Winkler

                                                        

 

Husassistent

Lisbeth Andersson

(Flex-job)

Pedelmedhjælper

Esben Dahl

(Flex-job)

Administrativ medarbejder

Henrik Bodekær

         Forstander

Bodil Mærsk