Medarbejdergruppen

Her er ansat 11 socialfaglige medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde:

5 Pædagoger
1 Pædagog / håndarbejdslærer
1 Ergoterapeut
1 Fysioterapeut
1 Social- og sundhedsassistent / administrativ medarbejder
1 Tømrer / håndarbejdslærer
1 Pædagogiskassistent / murer

Over en årrække er de socialfaglige medarbejderes kompetencer i forhold til den neurofaglige indsats i arbejdet med voksne med erhvervet hjerneskade, løbende blevet opgraderet. Det er sket gennem en systematisk faglig opkvalificering og uddannelse af medarbejderne.

Medarbejderne får undervisning i at håndtere de faglige udfordringer, som de møder i dagligdagen. Hvert år deltager én medarbejder på årskursus/efteruddannelse i tværfaglig neuropædagogik med særlig fokus på voksne med erhvervet hjerneskade.

Den enkelte medarbejder har ansvar for, at borgerne tilbydes aktiviteter og samvær ud fra borgerens ønsker og behov. Der tilbydes supervision af en neuropsykolog i forhold til problemområder og strategier.

Anne Dorte

Stedfortræder, pædagog

Anne Mette

Pædagog

Anette

Pædagog

Donny

Pædagog

Gitte

Pædagog

Lasse

Pædagog

Andreas

Pædagogisk assistent, murer

Henrik

Tømrer, håndarbejdslærer, pedel

Birgitte

Ergoterapeut

Stine

Ergoteraupeut, pt. på barselsorlov

Martin

Fysioterapeut, barselsvikar

Cathrine

Vikar

Lisbeth

Husassistent, flexjob

Esben

Pedelmedhjælper, flexjob

Louise

Administrativ medarbejder og social/sundhedsassistent

Bodil

Forstander