Medarbejdergruppen

Medarbejdergruppen er sammensat som et tværfagligt team.

Socialfaglige medarbejdere                                                                                                                             

Der er ansat 11 socialfaglige medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde:

Over en årrække er socialfaglige medarbejdere blevet opgraderet i forhold til den neurofaglige indsats i arbejdet med voksne senhjerneskadede. Dette er sket gennem en systematisk faglig opkvalificering og uddannelse af disse medarbejdere. Der tilbydes supervision af en neuropsykolog i forhold til problemområder og strategier. Medarbejderne får undervisning i at håndtere de faglige vanskeligheder, som de møder i praksis. Hvert år deltager én medarbejder på årskursus/efteruddannelse i tværfaglig neuropædagogik med særlig henblik på voksne med erhvervet hjerneskade. Den enkelte medarbejder har ansvar for, at borgerne tilbydes aktiviteter og samvær ud fra borgerens ønske og behov.

  • 5 Pædagoger
  • 1 Pædagog / håndarbejdslærer
  • 2 Ergoterapeuter
  • 1 Social- og sundhedsassistent
  • 1 Tømrer/ håndarbejdslærer

Anne Dorte Krebs

 

Anne Mette Beuschau

Anette Brøndsted

Birgitte Bjerre Christiansen

Gitte Petersen

Henrik Nielsen

Louise Dejgaard Hermann

Nikolaj Jespersen

Stine Møller

Café medarbejdere

  • 1 Husassistent (Flex-job).

Lisbeth Andersson

Teknisk- administrative medarbejdere

  • 1 kontorassistent med ansvar for den daglige økonomi og administration.

Henrik Bodekær

 

Ledelse

  • 1 forstander med overordnet ansvar for faglighed, personaleledelse, trivsel, arbejdsmiljø og økonomi/regnskab.

Bodil Mærsk