Brugergruppen

De seneste 15 år har den primære brugergruppe været voksne med en erhvervet hjerneskade eller med lignende vanskeligheder. Målgruppen har diagnoser såsom hjerneblødning,  hovedtraume og blodpropper . Der er tale om mennesker med lette til svære hjerneskader, erhvervet som voksne. Målgruppen er udfordret fysisk, kognitivt, emotionelt og socialt.

Der medvirkes til, at brugerne kan opretholde og/eller forbedre deres personlige og sociale færdigheder. Målsætninger er at skabe et miljø, hvori borgerne kan fremme deres muligheder for en meningsfyldt hverdag i fællesskab med andre.

Hvem kan få tilbuddet?

Tilbuddet retter sig primært mod mennesker med en erhvervet hjerneskade i alderen fra 18 år og til folkepensionsalderen. Lignende handicapgrupper kan i mindre omfang blive visiteret til stedet. Under afsnittet vedrørende administration beskrives nærmere, hvorledes den enkelte bliver visiteret.

Bruger indflydelse

I foråret 2009 oprettedes et brugerråd. Der afholdes årligt 4-6 brugerrådsmøder, hvor brugerne har indflydelse på dagligdagen i centret.  

Brugerrådet kan bringe forslag/problemstillinger op på bestyrelsesmøder. Brugerrådet er valgt af og blandt brugerne. Det enkelte medlem sidder i en 2 årig periode.

Sammensætning af brugerrådet pr. 1. maj 2022

  • Kattia Thomsen
  • Birgitte Worsøe Nielsen
  • Michael Storm
  • Kirsten J. Kjær

Opdateret maj 2022