Brugergruppen

Tarup Gl. Præstegård er et aktivitets- og samværstilbud for voksne mennesker, der har erhvervet en hjerneskade. Vi holder til i Odensebydelen Tarup, i en gammel moderniseret 3 længet præstegård med mange værkstedsmuligheder.

Brugergruppen

De seneste 15 år har den primære brugergruppe været personer med erhvervet hjerneskade eller med lignende vanskeligheder. Målgruppen har diagnoser såsom hjerneblødning,  hovedtraume og blodpropper . Der er tale om mennesker med lette til svære hjerneskader, erhvervet som voksne. Målgruppen er udfordret fysisk, kognitivt, emotionelt og socialt.

Der medvirkes til, at brugerne kan opretholde og/eller forbedre deres personlige og sociale færdigheder. Målsætninger er at skabe et miljø, hvori borgerne kan fremme deres muligheder for en meningsfyldt hverdag i fællesskab med andre.

Hvem kan få tilbuddet?

Tilbuddet retter sig primært til personer med erhvervet hjerneskade i alderen fra 18 år og til folkepensionsalderen. Lignende handicapgrupper kan i mindre omfang blive visiteret til stedet. Under afsnittet vedrørende administration beskrives nærmere, hvorledes den enkelte bliver visiteret.

Bruger indflydelse

I foråret 2009 oprettedes et brugerråd. Der afholdes årligt 4-6 brugerrådsmøder, hvor brugerne har indflydelse på dagligdagen i centret.  

Brugerrådet kan bringe forslag/problemstillinger op på bestyrelsesmøder. Brugerrådet er valgt af og blandt brugerne. Det enkelte medlem sidder i en 2 årig periode.

Sammensætning af brugerrådet pr. 1. marts 2023

  • Kirsten J. Kjær
  • Michael Storm
  • Mogens Hede Jensen
  • Bent Kai Danielsen

Opdateret marts 2023