Borgergruppen

Handicapcentret Tarup Gl. Præstegård er et aktivitets- og samværstilbud for voksne mennesker, der har erhvervet en hjerneskade. Vi holder til i en gammel, moderniseret præstegård i Odensebydelen Tarup.

I den 3-længede gård er der indrettet mange forskellige værksteder, som rummer rige muligheder for spændende aktiviteter.

Borgergruppen

Målgruppen for Tarup Gl. Præstegårds indsats er mennesker, der som voksne har erhvervet en hjerneskade f.eks. pga. et hovedtraume, hjerneblødning eller blodpropper. Der er tale om mennesker med lette til svære hjerneskader, som er udfordret fysisk, kognitivt, emotionelt og socialt.

De aktiviteter og det samvær, vi tilbyder, medvirker til, at borgerne kan opretholde og/eller forbedre deres personlige og sociale færdigheder. For at opnå det, skaber vi et miljø, som fremmer borgernes muligheder for at skabe en meningsfyldt hverdag i fællesskab med andre.

Medindflydelse

Borgerne på Tarup Gl. Præstegård er sikret
indflydelse på dagligdagen i centret gennem et Brugerråd, som kan stille forslag og sætte emner på dagsordenen på bestyrelsesmøder.

Der afholdes 4-6 brugerrådsmøder om året, og
medlemmerne bliver valgt af brugerne for en 2-årig periode. 

Sammensætning af brugerrådet pr. 1. marts 2023

  • Kirsten
  • Michael
  • Mogens
  • Bent

Opdateret marts 2023

Hvem kan få tilbuddet?

Målgruppen er primært personer med erhvervet
hjerneskade i alderen fra 18 år og til folkepensionsalderen. Lignende handicapgrupper kan i mindre omfang blive visiteret til stedet. Læs mere om, hvordan visitationen foregår her:

https://handikapcentret.dk/om/administration/