Medarbejdergruppen

Medarbejdergruppen er sammensat som et tværfagligt team.

Socialfaglige medarbejdere                                                                                                                             

Der er ansat 11 socialfaglige medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde:

Over en årrække er socialfaglige medarbejdere blevet opgraderet i forhold til den neurofaglige indsats i arbejdet med voksne senhjerneskadede. Dette er sket gennem en systematisk faglig opkvalificering og uddannelse af disse medarbejdere. Der tilbydes supervision af en neuropsykolog i forhold til problemområder og strategier. Medarbejderne får undervisning i at håndtere de faglige vanskeligheder, som de møder i praksis. Hvert år deltager én medarbejder på årskursus/efteruddannelse i tværfaglig neuropædagogik med særlig henblik på voksne med erhvervet hjerneskade. Den enkelte medarbejder har ansvar for, at borgerne tilbydes aktiviteter og samvær ud fra borgerens ønske og behov.

 • 5 Pædagoger
 • 1 Pædagog / håndarbejdslærer
 • 1 Ergoterapeut,
 • 2 Social- og sundhedsassistenter
 • 1 Tømrer/ håndarbejdslærer

Anne Dorte Krebs

 

Annegrete Larsen

Anne Mette Beuschau

Anette Brøndsted

Birgitte Bjerre Christiansen

Henrik Nielsen

Louise Dejgaard Hermann

Max Jensen

Nikolaj Jespersen

Køkken/café medarbejdere

 • 1 Økonoma
 • 1 Ernæringsassistentsstuderende
 • 1 Køkkenassistent (Flex-job)
 • 1 Husassistent (Flex-job).

Køkkenet har ansvar for tilberedelse af maden til alle brugerne i samspil med brugerne.

Camilla Lohmann

Anja Solberg

Lisbeth Andersson

Teknisk- administrative medarbejdere

 • 1 teknisk serviceleder med ansvar for vedligeholdelse og reparationer i hus og have.
 • 1 kontorassistent med ansvar for den daglige økonomi og administration.

Finn Donsager

Henrik Bodekær

 

Leder

 • 1 forstander med overordnet ansvar for faglighed, personaleledelse, trivsel, arbejdsmiljø og økonomi/regnskab.

Bodil Mærsk