It-grupper

IT-værksted

I IT-værkstedet arbejdes der med:

Søgeprogrammer – Internet – Lydbøger – Film – Musik

Desuden arbejdes der med kognitive træningsprogrammer (CogniSoft) der er specielt egnet til træning af opmærksomhed, koncentration, hukommelse,motorik og problemløsning. Der arbejdes også med skriveopgaver til andre værksteder.

Formålet med værkstedet er også at træne brugerne i brugen af elektroniske hjælpemidler i forhold til deres respektive udfordringer.

På IT-værkstedet arbejder vi også med en informationsseddel kaldet “Infonyt”, et magasin med kalender, kommende begivenheder, runde fødselsdage, arrangementer etc. Yderligere arbejdes der også med indlæg og opslag til Tarup Gl. Præstegårds fecebook-side og hjemmesiden. 

Brugerne deltager aktivt i alle delprocesserne, tager billeder til indhold, skrivearbejdet, opstille til udgivelse og strukturerer arbejdet. Der trænes i at samarbejde. Processen med deadline og udgivelse, er med til at give brugerne et medansvar.

I arbejdet tages der udgangspunkt i den enkelte brugers fysiske udfordringer i forhold til brug af særlig mus, stor skærm, bestemt plads osv. 

Previous slide
Next slide