Hverdagen med COVID-19

Ankomst

Borgerne ankommer efter kl. 9.00. hvor der er mulighed for at købe kaffe og dyrke socialt samvær. Borgerne er tilknyttet den samme fløj for hele dagen. Men hvis man har flere mødedage over ugen, kan der være variation fra den ene dag til den anden, hvor man har mulighed for, at deltage i aktiviteterne i en anden fløj.

Formiddagsaktivitet

Efter ankomst kan man vælge at igangsætte den respektive aktivitet i den fløj, man er tilknyttet den enkelte dag. Der er udarbejdet aktivitetsplaner målrettet den enkelte borger.

Der arbejdes i aktiviteterne frem til 12.30, dog med en indlagte pauser efter behov.

Kl. 12.30 er der frokostpause. Disse afholdes i den respektive fløj, hvor man er tilknyttet på dagen.

Afspænding og hvil

Der er et tilbud om deltagelse i afspænding og hvil.

Frokost

I frokostpausen: 12.30 – 13.30, har man mulighed for at nyde sin medbragte mad. Der er mulighed for benyttelse af service og glas. Efter frokosten er der mulighed for et hvil.

 Eftermiddagsaktivitet

Efter endt frokost, er man igen i  aktiviteterne frem til kl. 15.00.

Kl. 15.00 slutter dagen.

Hele dagens forløb, bærer præg af, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes og udføres. Derfor skal der også holdes afstand, vaskes fingre og sprittes af. Alle overflader gøres rent med jævne mellemrum.