Handikapcentret Tarup Gl. Præstegård – 50 års Jubilæum

I maj måned 1967 blev Tarup Gl. Præstegård etableret, som et handikapcenter i Odenseforstaden Tarup. I dag har det udviklet sig til aktivitets- og samværstilbud for senhjerneskadede, med fokus på neuropædagogisk tilgang i arbejdet med borgere, der har en erhvervet hjerneskade. 

I den kommende tid og i løbet af året, vil der i denne side-gruppe komme forskellige indlæg og billed-serier, som et led i, at markere Tarup Gl. Præstegårds 50 års jubilæum.

Indholdet vil primært komme ved ideer og indlæg fra brugere i samarbejde med personalet.